لینولایف + پماد آلفا

جدیدترین محصول برای مهار اختلال خود ایمنی

آرتروز، آرتریت، رفلاکس معده ، نفخ گوارشی، آلرژی، آسم، ام اس، میگرن،درماتیت، اگزما ، خارش های مزمن، میاستنی گراو، ALS، بیماریهای التهابی روده (IBD, IBS) ، درد ها و تیک های پراکنده و بدون علت، خار پاشنه ، احساس ضعف عمومی در بدن، مقاوم شدن بدن به تاثیر برخی داروها (مانند داروهای دیابت ، فشار خون و آسم). تحقیقات اثبات نموده که اختلال خود ایمنی علت اصلی بروز بیش از 80 نوع بیماری مزمن است.

امتیازات لینولایف:

 • فرمول کاملا طبیعی (بدون عوارض)
 • رفع سریع اضطراب و بیقراری و پریشانی افکار
 • کاهش سریع التهاب ناشی از بیماری های خود ایمنی در بافت های مختلف بدن
 • کاهش درد و عوارض جسمی ناشی از التهابات اعضای بدن در بیماران خود ایمنی
 • قابل استفاده در تمام بیماریهای خود ایمنی
 • قابل استفاده در افراد غیر بیمار که به افزایش توان (غلبه بر التهاب) هنگام فعالیت های بدنی شدید، نیاز دارند.

۵۵۰.۰۰۰ تومان

۵۰۰.۰۰۰ تومان
۷۵.۰۰۰ تومان

توضیحات

جدیدترین محصول برای مهار اختلال خود ایمنی

آرتروز، آرتریت، رفلاکس معده ، نفخ گوارشی، آلرژی، آسم، ام اس، میگرن،درماتیت، اگزما ، خارش های مزمن، میاستنی گراو، ALS، بیماریهای التهابی روده (IBD, IBS) ، درد ها و تیک های پراکنده و بدون علت، خار پاشنه ، احساس ضعف عمومی در بدن، مقاوم شدن بدن به تاثیر برخی داروها (مانند داروهای دیابت ، فشار خون و آسم). تحقیقات اثبات نموده که اختلال خود ایمنی علت اصلی بروز بیش از 80 نوع بیماری مزمن است.

امتیازات لینولایف:

 • فرمول کاملا طبیعی (بدون عوارض)
 • رفع سریع اضطراب و بیقراری و پریشانی افکار
 • کاهش سریع التهاب ناشی از بیماری های خود ایمنی در بافت های مختلف بدن
 • کاهش درد و عوارض جسمی ناشی از التهابات اعضای بدن در بیماران خود ایمنی
 • قابل استفاده در تمام بیماریهای خود ایمنی
 • قابل استفاده در افراد غیر بیمار که به افزایش توان (غلبه بر التهاب) هنگام فعالیت های بدنی شدید، نیاز دارند.