لینولایف و دو کرم رژودرم

جدیدترین محصول برای مهار اختلال خود ایمنی

آرتروز، آرتریت، رفلاکس معده ، نفخ گوارشی، آلرژی، آسم، ام اس، میگرن،درماتیت، اگزما ، خارش های مزمن، میاستنی گراو، ALS، بیماریهای التهابی روده (IBD, IBS) ، درد ها و تیک های پراکنده و بدون علت، خار پاشنه ، احساس ضعف عمومی در بدن، مقاوم شدن بدن به تاثیر برخی داروها (مانند داروهای دیابت ، فشار خون و آسم). تحقیقات اثبات نموده که اختلال خود ایمنی علت اصلی بروز بیش از 80 نوع بیماری مزمن است.

امتیازات لینولایف:

 • فرمول کاملا طبیعی (بدون عوارض)
 • رفع سریع اضطراب و بیقراری و پریشانی افکار
 • کاهش سریع التهاب ناشی از بیماری های خود ایمنی در بافت های مختلف بدن
 • کاهش درد و عوارض جسمی ناشی از التهابات اعضای بدن در بیماران خود ایمنی
 • قابل استفاده در تمام بیماریهای خود ایمنی
 • قابل استفاده در افراد غیر بیمار که به افزایش توان (غلبه بر التهاب) هنگام فعالیت های بدنی شدید، نیاز دارند.

۷۰۰.۰۰۰ تومان

product_rejuderm
۱۵۰.۰۰۰ تومان
۵۰۰.۰۰۰ تومان

توضیحات

جدیدترین محصول برای مهار اختلال خود ایمنی

آرتروز، آرتریت، رفلاکس معده ، نفخ گوارشی، آلرژی، آسم، ام اس، میگرن،درماتیت، اگزما ، خارش های مزمن، میاستنی گراو، ALS، بیماریهای التهابی روده (IBD, IBS) ، درد ها و تیک های پراکنده و بدون علت، خار پاشنه ، احساس ضعف عمومی در بدن، مقاوم شدن بدن به تاثیر برخی داروها (مانند داروهای دیابت ، فشار خون و آسم). تحقیقات اثبات نموده که اختلال خود ایمنی علت اصلی بروز بیش از 80 نوع بیماری مزمن است.

امتیازات لینولایف:

 • فرمول کاملا طبیعی (بدون عوارض)
 • رفع سریع اضطراب و بیقراری و پریشانی افکار
 • کاهش سریع التهاب ناشی از بیماری های خود ایمنی در بافت های مختلف بدن
 • کاهش درد و عوارض جسمی ناشی از التهابات اعضای بدن در بیماران خود ایمنی
 • قابل استفاده در تمام بیماریهای خود ایمنی
 • قابل استفاده در افراد غیر بیمار که به افزایش توان (غلبه بر التهاب) هنگام فعالیت های بدنی شدید، نیاز دارند.