Karpuz Çekirdeği Yağı ve Cilt

Karpuz çekirdeği yağı aynı zamanda Ootanga yağı ve Kalahari yağı olarak da bilinir. Afrika’da karpuz çekirdekleri içerdikleri son derece besleyici yağdan dolayı değerlidir. Çekirdekler geleneksel yolla meyveden ayrılır ve dışarıda güneş altında kurutulur. Kurutulduktan sonra, faydalı yağın çıkartılması için sıkılırlar. Karpuz çekirdeği yağı Omega 6 ve Omega 9 temel yağ asitleri bakımından müthiş zengindir, bu […]

Watermelon Seed Oil and Skin

Watermelon Seed Oil is also known as Ootanga Oil and Kalahari Oil. In Africa watermelon seeds have been prized for the highly nutritive oil that they contain. Traditionally, the seeds are removed from the flesh and then are dried outside in the sun. Once dried, the seeds are then pressed to extract the beneficial oil. […]

L’olio di Semi di Anguria e La Pelle

L’olio di semi di anguria è anche conosciuto come Ootanga Oil e Kalahari Oil. In Africa i semi di anguria sono apprezzati per il contenuto altamente nutriente dell’olio che contengono. Tradizionalmente, i semi vengono rimossi dalla polpa e poi essiccati alla luce del sole. Una volta essiccati vengono pressati per estrarre l’olio benefico. L’olio di […]

Erik Çekirdeği Yağı ve Cilt

Erik tohumu yağı veya erik çekirdeği yağı olarak da bilinen erik yağı, Fransız Ente Eriğinin çekirdeklerinden ya da tohumlarından soğuk sıkım tekniği ile çıkarılan saf bir yağdır. Bu zengin yağ, cildi nemlendiren, yapışık olmayan ipeksi bir his verir. Erik çekirdeği yağı egzotik ve zengin bir yağdır; cilde mükemmel nüfuz eder ve rahatsız edici yapışkan bir […]

Plum Kernels Oil and Skin

Plum Oil also known as Plum Seed Oil or Plum Kernel Oil is a cold pressed, virgin oil extracted from the kernels or seeds of French Ente plums. It is a rich oil that offers a non-greasy and silky skin feel that moisturizes skin. Plum kernel oil is an exotic and rich oil and it […]

Olio di Semi di Noccioli di Prugna

L’olio di prugna noto anche come olio di semi di prugna o olio di nocciolo di prugna è un olio vergine spremuto a freddo estratto dai noccioli o semi di Prugna francese. È un olio ricco che offre una pelle setosa ma non grassa con un buon effetto idratante. Si spalma facilmente e viene assorbito […]

Olio Di Cocco e Pelle

Fino a poco tempo fa, i benefici dell’olio di cocco erano noti solo alle persone delle zone di coltivazione del cocco. Era un segreto ben custodito. Lo usavano da generazioni, probabilmente più per necessità che per scelta, per cucinare e per la cura della pelle e dei capelli. L’eccellente salute e la longevità di cui […]

Hindistancevizi Yağı ve Cilt

Yakın döneme kadar, hindistancevizi yağının faydaları yalnızca hindistancevizi yetişen bölgelerdeki insanlar tarafından biliniyordu. Çok iyi saklanan bir sır gibiydi. Söz konusu insanlar, seçimlerinden mecbur oldukları için bu yağı yemek pişirmede ve cilt ve saç bakımında kullanıyorlardı. Hindistancevizi yağı kullanan ada halklarının müthiş sağlığı ve uzun ömrü bugün herkesçe biliniyor. Hindistancevizi müthiş bir cilt nemlendiricidir Cilt […]

Coconut Oil And Skin

Until recently, the benefits of coconut oil were known only to people of coconut growing areas. It was kind of like a best-kept secret. They had been using it for generations, probably more out of necessity than choice for cooking as well as for skin and hair care. The excellent health and longevity enjoyed by […]

Cilt ve Karaciğer Fonksiyonu

İnsanlar yüzlerindeki lekeler gibi istenmeyen unsurları makyaj veya pudrayla kapatabilir; ancak minimum kozmetik kullanarak parlak ve ferah bir cilde sahip olmayı herkes tercih edecektir. Cilt esasen vücudun iç durumunu gösterir. Ana sebep, bilhassa karaciğer sorunları çözülmemişse, ünlü markaların pahalı ürünleri ve mikro-dermabrazyon gibi güncel tedavi yöntemleri bile kalıcı çözüm sağlayamaz. Aslına bakıldığında, karaciğer cilt sağlığında […]

Skin and Liver Function

People may cover the undesired features like spots on face by using makeup or face powders but in fact they prefer to have a shiny and refreshed skin with using minimum cosmetics. Actually the skin shows the inner state of the body. If the main cause, especially the liver problems, are not cured, the results […]

La Pelle e la Funzione Del Fegato

Le persone coprono le imperfezioni come le macchie sul viso con il make-up, in realtà preferirebbero avere una pelle luminosa e fresca usando pochi cosmetici. La pelle è lo specchio del nostro stato interiore. In altre parole, se la causa principale dei disturbi della pelle è legata ad un “problema del fegato”, finché non lo […]

Cildin Yapısı Ve İşlevi

Cilt/deri vücudumuzdaki en büyük organdır ve onu zararlı dış maddelere karşı korur. Deri temel olarak iki katmandan oluşur Epiderm (üstderi) Derinin farklı katmanlar içeren üst tabakasıdır. Üstderinin dış katmanında bir araya sıkıştırılmış, Stratum corneum adlı ölü hücreler bulunur ve bunlara üstderinin ‘sert katmanı’ denir. Stratum corneum’daki hücreler, zararlı kimyasalların ve mikropların girişine karşı vücudu koruyan […]

Structure And Function Of The Skin

Skin is the largest organ in the body that protects body against external harmful agents. Basically, skin consists of 2 layers Epidermis layer It is outer layer of skin that it consists of different layers. The outer layer of epidermis includes dead cells that compressed together and called Stratum corneum that it is ‘horny layer’ […]

Struttura e Funzione Della Pelle

La pelle è l’organo più grande del corpo che lo protegge da agenti nocivi esterni. La pelle è composta da due strati: Epidermide È lo strato esterno della pelle che a sua volta è costituito da diversi strati. Lo strato esterno  include le cellule morte che sono compresse insieme e chiamate Stratum corneum, lo “strato […]

Metabolizma ve Cilt

Metabolizma, Yunanca ‘μεταβολή’ sözcüğünden türemiştir ve kabaca ‘değişim’ anlamına gelir. Metabolizma tanımında geçen değişim, tüm canlı organizmaların hücrelerinde meydana gelen, hayatı devam ettirici metabolik kimyasal dönüşümler anlamına gelir. Vücut metabolizmanız, uyumlu çalışmaları için vücut tarafından dikkatli biçimde düzenlenen iki parçadan oluşur: Katabolizma: Gıda bileşenlerinin enerji üretmek ve hem büyüme hem onarım için temel yapıtaşlarını sağlamakta […]

Metabolism and Skin

Metabolism is from the Greek word ‘μεταβολή metabolism’ can be loosely translated into ‘Change’. The change cited in the metabolism definition refers to the life sustaining metabolic chemical transformations which take place in the cells of all living organisms. Your body’s metabolism is broken down into two parts, both are carefully regulated by the body […]

Metabolismo e Pelle

Il metabolismo deriva dalla parola greca “μεταβολή”. Metabolismo può essere tradotto in ‘Cambiamento’. Il cambiamento citato nella definizione di “metabolismo” si riferisce alla vita che sostiene le trasformazioni chimiche metaboliche che avvengono nelle cellule di tutti gli organismi viventi. Il metabolismo del corpo è suddiviso in due parti, entrambe  regolate attentamente dal corpo in modo […]